Řešení pro znečištění vzduchu

Lux Czech

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví

Vdechované látky znečišťující ovzduší mají závažný dopad na lidské zdraví, s nepříznivým vlivem na plíce a dýchací cesty; kromě toho se vstřebávají i do krve, a šíří se tak po celém těle.

Látky znečišťující ovzduší jsou tvořeny plynnými kontaminanty, pachy a prachem, výpary, mlhou a kouřem. Jejich koncentrace v městských oblastech a v jejich okolí zapříčiňuje závažné znečištění prostředí.

Hlavními zdroji znečištění ovzduší vyvolaného člověkem jsou výroba energie, doprava a odvětví využívající velké množství energetických zdrojů. V závislosti na jejich zdroji a interakci s jinými složkami vzduchu mohou mít různé chemické složení a různé dopady na zdraví. Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší jsou požáry, které mohou vést k závažným problémům, pokud je kouř delší dobu vdechován.

Vzduch, který dýcháte, ovlivňuje všechny části vašeho těla. Vdechnutí toxického vzduchu může ihned způsobit dušnost a podráždění nosu a krku. Lidé, kteří trpí alergiemi a astmatem, jsou na tyto problémy obzvláště citliví. Vedle toho může znečištění dále zhoršit již existující zdravotní problémy u chronicky nemocných a starších osob. Některé toxické chemikálie mohou být ještě nebezpečnější. Dlouhodobá expozice může způsobit rakovinu, vrozené vady, poškození nervů, poškození plic atd.

Naštěstí je řešení nízké kvality vnitřního průmyslového vzduchu vlastně docela jednoduché. Problém znečištění venkovního vzduchu je komplexní, ale každý může k řešení přispět, byť v maličkostech. V konečném důsledku je na nás všech, abychom zajistili, že vzduch, který dýcháme, bude zdravý pro všechny.
Pomocí čističky vzduchu v interiéru odstraníte přes 99,97 % škodlivých znečišťujících látek. Účinný systém čištění vzduchu dokáže eliminovat kontaminanty o velikosti 0,3 mikronů, což vede k lepšímu zdraví a výraznému snížení zdravotních rizik.

BĚŽNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ