Eliminujte nepříjemné pachy

Lux Czech

Prevencí je znalost zdrojů pachů

Příznaky těchto onemocnění mají na lidi různý vliv, s různou intenzitou. Prvním krokem k prevenci je znalost zdrojů těchto potenciálně nebezpečných a vzduchem přenášených znečišťujících látek. Mezi jejich zdroje patří kouř, zatuchlý vzduch, kuchyňské a koupelnové pachy, tonery a tiskové barvy, nátěry, lepidla a chemické čisticí prostředky.

Není vždy snadné se vyhnout vzduchem přenášeným škodlivinám. Znečišťující látky ve venkovním prostředí, jako například průmyslové výpary, výfukové zplodiny z automobilů a pasivní kouření, jsou někdy zcela nevyhnutelné. A pokud jde o vnitřní vzduch, jsme ve větší míře schopni prostředí řídit a upravovat.

Prevencí je znalost zdrojů pachů