Zbavte se prachu a roztočů

Lux Czech

Čistý vzduch je jeden ze základů zdravého života

Většina lidí stráví 90 % veškerého času v interiérech, proto je dnes kvalita vnitřního vzduchu jedním z nejdůležitějších témat.

Znečištěný vzduch má kvůli kouři, sazím, prachu, aerosolům, výparům a zapáchajícím látkám jiné složení. A všechny tyto dodatečné částice v ovzduší každý den dýcháme.

Našimi přírodními filtry jsou sliznice v nose a v hrdlu. Ty zachytí částice o velikosti až 5 mikrometrů a chrání tak naše plíce před vdechovanými částicemi. Velikost pylu je například 10-100 mikrometrů. Bohužel je ale mnoho částic v ovzduší mnohem menších než 5 mikrometrů.

Účinným řešením tohoto problému je čištění vzduchu v kombinaci s hloubkovým vysáváním. Čistička vzduchu odstraní přes 99,97 % škodlivých znečišťujících látek. Výkonný systém čištění vzduchu dokáže eliminovat kontaminanty o velikosti 0,3 mikronů, což vede k lepšímu zdraví a výraznému snížení zdravotních rizik. Většina malých částic z několika povrchů i ze vzduchu se odstraní také hloubkovým vysáváním.

VĚDĚLI JSTE TO?