DŮLEŽITOST ČISTÉHO VNITŘNÍHO VZDUCHU

Lux Czech

Dýchání čistého vzduchu je zcela podstatné pro udržování zdravého životního stylu. Není vždy snadné se vyhnout vzduchem přenášeným škodlivinám. Znečišťující látky ve venkovním prostředí, jako například průmyslové výpary, výfukové zplodiny z automobilů a pasivní kouření, jsou někdy zcela nevyhnutelné. A pokud jde o vnitřní vzduch, jsme ve větší míře schopni prostředí řídit a upravovat. Jednou účinnou metodou je použití čističky vzduchu, který zabrání tvorbě znečištění a emisí. Vnitřní vzduch může být podle Úřadu pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických mnohem špinavější než venkovní vzduch a použití čističky vzduchu s HEPA filtrem může bezpečně odstranit téměř všechny znečišťující látky, čímž se snižují zdravotní rizika a podporuje se preventivní zdravotní péče.

POLÉTAVÝ PRACH

Výměna vzduchových filtrů a čištění větracích systémů je absolutní nutností pro udržení čistého vnitřního vzduchu. Další přehlíženou oblastí rutinní údržby je výměna a/nebo čištění prachovek používaných k úklidu. Na prachovkách a větracích systémech se může postupně usazovat prach, což může vést k rostoucímu množství nečistot v cirkulujícím vzduchu.

KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

Pravidelně čistěte nábytek a koberce, abyste omezili potenciální množství látek znečišťujících ovzduší. Vlákna mohou obsahovat a zachytit různé toxiny, které se mohou uvolňovat do ovzduší jednoduchými pohyby na nich nebo v jejich blízkosti. Dle situace je nutné omezit či zcela zabránit tvorbě šupinek z lidské kůže, zvířecích lupů, prachových částic a dalších potenciálních toxinů. Vyzutí bot před dveřmi je nejlepší, ale při prevenci šíření znečišťujících látek hodně pomůže i otření bot na rohožce venku před vstupem do domu nebo do kanceláře. Doporučuje se také výměna starého a špinavého nábytku, koberců a koberečků.

ZVÍŘECÍ LUPY

I když možná nejde o optimální řešení, je pro snížení množství zvířecích lupů asi nejlepší omezit pohyb domácích mazlíčků jen na místnosti s tvrdou podlahovou krytinou. Pokud svého miláčka doma pustíte do místností s kobercem, neměli byste jej pouštět na čalouněný nábytek. Zvířecí lupy se v čalounění a kobercích zachytí, takže už nebudou jen ve zvířecích pelíšcích a na dalších místech, kde zvířata obvykle tráví většinu času. Pravidelný úklid těchto prostor pomůže udržet zdravé životní prostředí nejen pro vás, ale i pro vašeho miláčka.

OSTATNÍ CHEMIKÁLIE A PACHY

Je samozřejmě vhodné vyhýbat se kouři, obvykle z cigaret a doutníků. Kouřit by se mělo venku, aby se uvnitř udrželo zdravé životní prostředí. V některých situacích může být obtížné se vyhnout pasivnímu kouření, což je nutné před vstupem do určitých prostor brát v úvahu. Kouři přetrvávajícímu na jiných površích se někdy říká druhotné pasivní kouření a často se s ním lze setkat na koberečcích, záclonách, textilním nábytku, hadrech a oblečení. Po vystavení kouři je tedy nutné tyto předměty očistit.

MEZI DALŠÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ MOHOU V NĚKTERÝCH DOMÁCNOSTECH ZNEČISTIT VNITŘNÍ VZDUCH, PATŘÍ:

– Čisticí prostředky
– Krby a kamna
– Vonné svíčky a kadidlo