Předání darů v rámci oslav 120 let Lux

V rámci oslav Lux 120 let na světě jsme měli tu čest darovat tři naše stroje centru Veská u Pardubic a také centru Kaňka v Táboře!


V Centru Kaňka, zařízení, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny, bude nyní s čistým a bezpečným prostředím pomáhat profesionální čistička vzduchu Aeroguard S, vysavač EasyMove a podlahový stroj Uniprof.

Centrum Kaňka zajišťuje jedinečný propojený model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem a širokým rozsahem metod a terapií.

Kaňka je centrum pro všechny děti, obyčejné i neobyčejné.

Dětské centrum Veská u Pardubic je zdravotnické zařízení, pomáhá dětem a jejich rodinám, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích. V centru nyní s úklidem a čistým prostředím pomůže profesionální čistička vzduchu Aeroguard S, parní čistič Ecoprof a podlahový stroj Uniprof v hodnotě 130 tisíc Kč.

Centrum poskytuje komplexní péči dětem opuštěným, týraným a dětem se speciálními potřebami od narození až do 18 let. Pomáhají nezletilým maminkám, těhotným ženám a maminkám s dětmi v tíživé sociální situaci. Také poskytují specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným. Zajišťují ambulantní a poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích.


Přejeme centru Kaňka i centru Veská u Pardubic nadále tolik skvělých lidí, kteří se o děti a jejich blízké starají, ať jim stroje od Luxu pomohou s úklidem, a zajistí pro zaměstnance i děti čistší a bezpečnější prostředí!