SPOLEČNOST LUX UVEDLA NOVOU ČISTIČKU VZDUCHU

Lux Czech Aeroguard 4S

Společnost Lux oznámila uvedení čističky vzduchu Aeroguard 4S na německý trh.

Přístroj Lux Aeroguard 4S představuje nejnovější generaci systémů pro úpravu vzduchu. Díky šestistupňovému filtračnímu systému vám tato čistička vzduchu zajistí nepřetržitý přísun čerstvého a zdravého vzduchu.

Čistička vzduchu by mohla být obzvláště užitečná pro alergiky a disponuje i nočním režimem s tišším nastavením a ztlumením LED displeje, aby její uživatelé měli klidný spánek.

Ačkoliv vliv vnitřního znečištění není tak dobře znám jako vliv vnějšího znečištění, uvedla nedávná zpráva WHO, že by znečištění vnitřního vzduchu mohlo být v Evropě příčinou 99 000 předčasných úmrtí ročně, popř. by k těmto úmrtím mohlo přispět.

Studie z roku 2012 prokázala, že špatná kvalita vnitřního vzduchu má krátkodobý vliv na astma, chronickou obstrukční plicní nemoc; zřídka mohou být tyto účinky i dlouhodobé.