Eliminujte nepříjemné

pachy

VĚDĚLI JSTE TO?

U lidí vystavených kouři v interiéru je 2-3krát vyšší pravděpodobnost rozvoje chronické obstrukční plicní nemoci.
Na naše prostředí mají různé nepříjemné pachy nepříznivý vliv.
Vdechování výparů a pachů může způsobit vážné zdravotní problémy.

Prevencí je znalost zdrojů pachů

Příznaky těchto onemocnění mají na lidi různý vliv, s různou intenzitou. Prvním krokem k prevenci je znalost zdrojů těchto potenciálně nebezpečných a vzduchem přenášených znečišťujících látek. Mezi jejich zdroje patří kouř, zatuchlý vzduch, kuchyňské a koupelnové pachy, tonery a tiskové barvy, nátěry, lepidla a chemické čisticí prostředky.

Není vždy snadné se vyhnout vzduchem přenášeným škodlivinám. Znečišťující látky ve venkovním prostředí, jako například průmyslové výpary, výfukové zplodiny z automobilů a pasivní kouření, jsou někdy zcela nevyhnutelné. A pokud jde o vnitřní vzduch, jsme ve větší míře schopni prostředí řídit a upravovat.

Lux Czech
Lux Czech

BĚŽNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ

BAKTERIE A VIRY

POLÉTAVÝ PRACH

PYL

ROZTOČI Z NÁBYTKU A KOBERCŮ

ZVÍŘECÍ LUPY

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY Z VĚTRÁNÍ

TABÁKOVÝ KOUŘ A JINÉ NEPŘÍJEMNÉ PACHY

CHEMIKÁLIE

Lux Czech
Dýchání čistého vzduchu je zcela podstatné pro udržování zdravého životního stylu. Není vždy snadné se vyhnout vzduchem přenášeným škodlivinám. Znečišťující látky ve venkovním prostředí, jako ...

INFOLINKA

+420 220 000 871

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá: 8:00 - 16:00

KONTAKTNÍ E-MAIL

info@luxforlife.cz