Omezte četnost příznaků astmatu

Lux Czech

Dýchejte skutečně čistý vzduch

Astma je respirační onemocnění, které způsobuje chronický zánět průdušek a v konečném důsledku vede k jejich trvalému přiškrcení. Dýchání je tak obtížnější.

Mezi typické příznaky astmatu patří přetrvávající suchý a škrábavý kašel, kašel v noci, dušnost a chrčení, sípavé zvuky při vydechování. Mezi další běžné příznaky se řadí ztížené dýchání a tlak na hrudi. Možné spouštěče onemocnění zahrnují genetické faktory a běžné alergeny, jako jsou roztoči, infekce dýchacího ústrojí v raném dětství a vdechování chemických výparů. Faktory zhoršující astma jsou prach, ozon, silné pachy, kouř, výpary, nachlazení a silné emocionální reakce, jako je hněv, strach nebo radost.

Astma by měl vždy léčit lékař. K omezení příznaků může přispět i pacient tak, že se bude vyhýbat spouštěčům.

Jedním z řešení tohoto problému je čištění vzduchu; čistička vzduchu odstraní přes 99,97 % škodlivých znečišťujících látek. Účinný systém čištění vzduchu dokáže eliminovat kontaminanty o velikosti 0,3 mikronů, což vede k lepšímu zdraví a výraznému snížení zdravotních rizik.

BĚŽNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ