JAK PŘIMĚT VAŠI RODINU UKLÍZET?

Lux Czech

Pojďme probrat některé způsoby a metody, jak naladit všechny členy domácnosti na stejnou vlnu.

Než dospějete s členy vaší rodiny ke shodě týkající se jednotlivých úklidových kroků, musíte pamatovat na to, že možná budete muset podstoupit četné diskuze. Někdy bude dohadování s nimi otravné či trapné, ale má to smysl – cíl zapojit celou rodinu do nezbytného úklidového procesu za to stojí.

SPOLEČNÉ CÍLE

Pochopení, jak kdo vlastně vnímá pojem uklizený byt, je dobrý způsob, jak zahájit debatu. Cílem je dospět v úklidu ke shodě a zjistit, co tento pojem pro každou osobu znamená. Takto se každý člen domácnosti může vyjádřit, jaký je jeho názor na podobu čistého domova a jak tohoto stavu dosáhnout.

Použití této techniky umožňuje najít variantu, která bude přijatelná pro obě strany (partnery nebo rodiče). Zkuste si sdělit vzájemně vaše očekávání, diskutovat, dospět ke shodě a pak začněte společně vypracovávat plán.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MÍSTA

Rozhodování, která jednotlivá místa jsou ta nejkritičtější, je velmi důležité. Realita je totiž taková, že těžko budete schopni dělat doma generální úklid příliš často. Proto byste měli vědět, která místa jsou pro vás zásadní a zasluhují tak větší a častější pozornost. Jsou to místa, kde vás případný nepořádek či špína bude rozčilovat více, případně naopak se zde budete cítit mnohem komfortněji, když budou dobře udržovaná a čistá.

Doporučujeme uspořádat ve vaší rodině takzvaný kulatý stůl. Všichni by se měli vyslovit, které prostory jsou pro ně nejvýznamnější. Takto by každý měl dospět k porozumění, co může učinit pro to, aby potěšil ostatní členy rodiny s ohledem na úklid a organizaci domácnosti.

Například kuchyně bývá vnímána jako klíčová místnost. Především oblast kuchyňské linky, dřezu a myčky nádobí. Stav, kdy je myčka naplněná a ve dřezu se kupí další špinavé nádobí, je iritující a může odradit od dalšího vaření. Dále musí být zmíněna ložnice, zvláště jestli se zde povalují hromady špinavého oblečení.

Na každého působí odpudivě něco jiného a je třeba těmto situacím zamezovat v zájmu respektu vůči jiným členům domácnosti.

KDO MÁ RÁD JAKÉ ČINNOSTI?

Nemá cenu přemlouvat někoho k tomu, aby se pustil do úklidové práce, pokud víte, že ho takováto výzva naštve. Za předpokladu, že členové rodiny mají určité individuální žebříčky preferencí, které úkoly činí raději a které s menší ochotou, je možné rozplánovat úklid tak, aby byli všichni spokojenější.

Například pokud neradi uklízíte koupelnu, můžete se domluvit s někým jiným, kterému tato práce tolik nevadí. S tímto člověkem můžete tento úkol „vyměnit“ za luxování, mytí nádobí nebo mytí podlah.

NEBOJTE SE ZMĚN

Rodinný úklid se nemusí stát neměnnou rutinou. Jednotlivci časem můžou zjistit, že na jim přidělené úkoly nestačí ať už z časových, nebo fyzických důvodů. Navíc, rutinérství může způsobit, že kvalita odvedené práce časem utrpí. Přizpůsobujte rozvržení úkolů časovým možnostem jednotlivých členů, případně měňte zavedený pořádek prací čistě pro to, aby to bylo pestřejší pro vaše blízké.

Vypracujte úklidový plán, který bude fungovat a který udrží členy domácnosti produktivní a motivované.

MYSLETE NA TIMING

Časový management je důležitý, protože všichni jsme zaneprázdnění. V průběhu týdne je váš diář zaplněn různými důležitými akcemi a úkoly, takže není možné zaměřit hodně času a energie na úklid. Možná máte v domácnosti někoho, kdo neuklízí vůbec – například právě kvůli časovému vytížení. Nabízí se tedy otázka – je možné i takového člověka zapojit do úklidového plánu?

Určitě není možné takovému člověku vyhradit zčistajasna celé dvě hodiny uklízení týdně. Zkuste ho zapojit postupně, třeba jen s činností, která zabere jen deset, dvacet minut týdně. Najděte pro něj vhodné časové okénko, s ohledem na jeho možnosti. Jsou lidé, kteří mohou úklidu vyhradit svůj čas teprve pozdě večer, nebo naopak hodně brzy ráno, nebo jen o víkendech. Tomu je nutné přizpůsobit i typ práce, již dotyčnému přidělíte. Například pozdě večer není možné luxovat,  z důvodu nočního klidu. Tento člověk ale může například umýt koupelnu, která stihne do rána pohodlně uschnout.

NEBOJTE SE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Jestliže pracujete ve společnosti, která pečlivě plánuje strategické aktivity a cíle pro nadcházející rok, můžete se inspirovat.

U úklidu totiž takovéto strategické plánování také uplatníte. Sedněte si s rodinou při příležitosti takzvaného „úklidového mýtinku“ kolem kulatého stolu a stanovte plán na uklízení pro následující období. Kdo si vezme zodpovědnost za které dílčí činnosti a kdy přesně je bude realizovat? Jak často musí být určitým místům ve vašem domově i mimo něj věnována pozornost?

Ať jsou odpovědi jakékoli, důležité je přidělit úkoly správným osobám a předat jim za danou věc zodpovědnost. Férově, ať každý má něco na starost. Na základě rodinného velkoplánu si každý může udělat svůj vlastní individuální plán, aby úkoly zvládl spolehlivě a včas. Klíčem k úspěchu je dobrá komunikace.

Doufejme, že jste si mezi těmito návrhy našli nějaké inspirace a že zvládnete rodinu motivovat k efektivní spolupráci. Kdo ví, třeba právě pečlivě organizované pojetí úklidu pomůže utužit rodinné vztahy.