ČIŠTĚNÍ VODY

Lux Czech

Čištění vody představuje proces odstraňování určitých chemikálií a jiných nežádoucích látek z vody. Cílem je vytvořit vodu vhodnou ke konkrétnímu účelu. Většina pitné vody je pro spotřebu dezinfikována, avšak proces čištění vody lze využívat i k různým jiným účelům, například v lékařství, farmakologii, chemii a průmyslu. K takové přeměně se používají procesy, jako jsou filtrace, sedimentace a destilace, ale i další složitější postupy.

Čištění vody může snížit koncentraci částic, včetně suspendovaných částic, parazitů, bakterií, řas, virů a plísní, a současně snižuje množství rozpuštěných materiálů a částic z povrchů, ze kterých odtéká dešťová voda.

Se stanovením kritérií pro standardy pitné vody pomáhají různé státní či mezinárodní organizace. Tyto standardy obvykle stanoví konkrétní požadavky na koncentraci znečišťujících látek v závislosti na zamýšleném účelu použití vody.

Kvalitu vody nelze stanovit pouze na základě vizuální kontroly. Základní postupy, jako vaření nebo používání domácích uhlíkových filtrů, nestačí na odstranění všech možných znečišťujících látek, které se mohou ve vodě vyskytovat. Před stanovením typu čištění musí být testována dokonce i přírodní pramenitá voda. Technicky je jediným způsobem kompletního stanovení nejefektivnější metody čištění chemická a mikrobiologická analýza.

Nižší počet úmrtí způsobených onemocněními přenášenými vodou je v rozvojových zemích předmětem mimořádného zájmu v oblasti veřejného zdraví. Více než miliarda lidí nemá přístup k čisté pitné vodě a 88 % ze čtyř miliard případů průjmového onemocnění během jednoho roku je podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2007 připisováno nebezpečné vodě a nedostatečné hygieně, zatímco skoro dva milióny lidí každoročně na průjmové onemocnění zemřou. WHO odhaduje, že 94 % těchto průjmových případů lze zabránit vhodným zlepšením životního prostředí, včetně přístupu k bezpečné vodě. Jednoduché metody čištění vody doma, například chlorování, filtry a solární dezinfekce, a její uchovávání v bezpečných nádobách by mohly každoročně zachránit ohromné množství životů.