10 KROKŮ K ÚČINNÉ OCHRANĚ PŘED ZIMNÍM SMOGEM

Lux Czech

WHO (Světová zdravotnická organizace) klasifikovala znečištění ovzduší za jednu z 10 nejčastějších příčin úmrtí, kterému lze předejít. Více než 90% světové populace dýchá vzduchu, jež překračuje limity pro kvalitu ovzduší stanovené Světovou zdravotnickou organizací, což zvyšuje riziko rakoviny plic a infekcí dýchacích cest, ale také mozkové mrtvice, kardiovaskulárních onemocnění a chronické obstrukční plicní nemoci.

Co je to smog?

Termín "smog" popisuje směs emisí za specifických klimatických podmínek: průmyslové znečišťující látky, znečištění z automobilů a dopravy, otevřené spalování, spalovny.

Jaký vliv má smog na zdraví?

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) může být nebezpečné dýchat příliš mnoho smogu. Smog obsahuje znečišťující látku nazývanou ozon a zvýšené hladiny ozonu mohou mít různé negativní účinky na vaše plíce. Smog může vést k několika různým typům zdravotních problémů. Mezi ně patří:
 • Zvýšení astmatických symptomů.
 • Zhoršené dýchání.
 • Vysoká hladina ozonu může dráždit váš dýchací systém a poškodit plíce.
 • Podrážděné oči.
 • Slabost.

Jak se můžete před smogem chránit?

 1. Omezte své venkovní aktivity.
  Vyhněte se cvičení v smogových podmínkách, zvláště v poledne, kdy jsou úrovně ozónu u zemi nejvyšší. Pokuste se změnit časy cvičení na ranní nebo večerní nebo cvičte uvnitř.
 2. Čistěte vzduch v interiéru
  Přenosné nebo centrální systémy pro čištění vzduchu umí snížit koncentrace znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší. Nejdůležitější součástí takových zařízení jsou jeho vzduchové filtry. Filtry HEPA odstraňují menší alergeny, jako je prach, kouř, chemikálie, azbest, pyl a pod. Vysavač s HEPA filtrem je také užitečný. Aktivovaný uhlíkový filtr využívá chemickou reakci nazývanou adsorpce, která odvádí ze vzduchu pachy, plyny a chemické látky. Iontové generátory jsou navrženy tak, aby dělaly totéž: odstraňovali nečistoty ze vzduchu. Fotokatalýza odstraňuje viry a bakterie, redukuje zápach, ničí VOC.
 3. Vyměňte běžnou žárovku za kompaktní fluorescentní žárovku. Ta eliminuje kolem 136 kg oxidu uhličitého ročně
 4. Obklopte se čistým vzduchem, zavřete okna a používejte klimatizaci a čističe vzduchu
 5. Vyberte efektivní ochranu obličeje
  Masky určené pro průmyslové využití jsou nejúčinnější.
 6. Uklízejte svůj byt správně
  Agentura EPA (agentura na ochranu životního prostředí) doporučuje vlhké vytírání podlah a vyhnout se vysavačům, které nedisponují HEPA filtry. Je doporučeno spát v místnostech s co nejmenším počtem oken a dveří, aby se snížilo riziko pronikání znečistěného vzduchu z venku.
 7. Udržujte správnou hydrataci
  Příjem vody pomáhá při čištění vašeho těla a krve od škodlivin.
 8. Zapojte se – zkuste omezit emise. Dlouhodobě musíme spolupracovat na vývoji systémů, které nám pomohou zlepšit kvalitu ovzduší. Měli bychom se snažit využívat veřejnou dopravu namísto automobilů. Neměli bychom pouze čekat na to, co udělají vlády. Jednejte samostatně, osobně a omezte rizika nepříznivých účinku znečistěného vzduchu na vaše zdraví.
 9. Buďte informovaní – denně kontrolujte hlášení o kvalitě vzduchu
  Můžete chránit sami sebe a svou rodinu tím, že denně hlídáte hlášení o kvalitě vzduchu a plánujete své aktivity v přírodě odpovídajícím způsobem. Pokud je úroveň znečistění vysoká, omezte svůj pobyt venku.
 10. Nepalte dřevo ani odpad. Spalování dřeva nebo dokonce odpadu patří mezi hlavní zdroje znečistění vzduchu na celém světě
Chcete-li najít správný čistič vzduchu, podívejte se, jak fungují a jaké typy vzduchových filtrů používají.